Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Bùi Thu Trang

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN

  

      Nghiên cứu sinh: Bùi Thu Trang

      Đề tài: Văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội hiện nay.

       Chuyên ngành: Quản lý công; mã số: 9 34 04 03.

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Triệu Văn Cường,      PGS.TS. Đặng Khắc Ánh  

Thời gian: 14h 30, ngày 24 tháng 10 năm 2020

Địa điểm: Phòng họp D, Học viện Hành chính Quốc gia,

số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời Quý vị quan tâm đến dự !

Comments are closed.