Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Cao Thanh Hùng

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN

     

Nghiên cứu sinh: Cao Thanh Hùng

Đề tài: Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh

Người hướng dẫn: 1 PGS.TS Nguyễn Văn Thành;  2.TS.Đặng Thành Lê

Ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03

Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 12 năm 2023

Địa điểm: Phòng 4B, tầng 4, nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị nghiên cứu sinh cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

 

Comments are closed.