Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Đặng Thị Phương Nga

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN

     

Nghiên cứu sinh: Đặng Thị Phương Nga

Đề tài: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước thuộc Bộ Y tế

Người hướng dẫn: 1. GS.TS Đinh Văn Tiến; 2. PGS.TS. Đỗ Văn Thành

Ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 12 năm 2023

Địa điểm: Phòng 4B, tầng 4, nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị nghiên cứu sinh cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.