Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Daymone Viranon.

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

 

Nghiên cứu sinh: Daymone Viranon.

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số 9 34 04 03.

Đề tài: Quản lý ngân sách nhà nước tại tỉnh Luangprabang nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Trương Quốc Chính; 2. TS. Lê Toàn Thắng.

Thời gian: 14 giờ 30 ngày 18 tháng 4 năm 2022.

Địa điểm: Phòng 3A nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Comments are closed.