Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh ĐỖ THỊ VUI

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN

     

 Nghiên cứu sinh: ĐỖ THỊ VUI

Đề tài: Thực hiên chính sách đào tạo nghề đối với lao động dân tộc thiểu số tại các tỉnh Tây Bắc

Ngành: Quản lý công; mã số: 9 34 04 03.

Người hướng dẫn:    1. PGS.TS. Nguyễn Minh Phương                 2. TS. Lê Như Thanh

Thời gian: 08h 30, ngày 07 tháng 9 năm 2023

Địa điểm: Phòng họp 4B, Nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

 

Comments are closed.