Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Hoàng Anh Tuấn

“Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức cho nghiên cứu sinh:

Hoàng Anh Tuấn bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện.

Đề tài: Phát triển đội ngũ công chức ngành Dự trữ Nhà nước Việt Nam.

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03;

Người hướng dẫn 1: TS. Lê Như Thanh              Người hướng dẫn 2: PGS.TS. Hoàng Mai

Thời gian: 08 giờ 30, ngày 25 tháng 10 năm 2022;

Địa điểm: Phòng bảo vệ luận án 3A, nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời quý vị quan tâm tới dự.”

Xin trân trọng cảm ơn.

Comments are closed.