Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Lê Minh Nam

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

 

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

 

Nghiên cứu sinh: Lê Minh Nam

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số 9 34 04 03.

Đề tài: Kiểm toán hoạt động của Kiểm toán nhà nước đối với các Tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam.

Người hướng dẫn: 1. PGS. TS. Lê Chi Mai; 2. PGS. TS. Ngô Trí Tuệ.

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 05 tháng 9 năm 2022;

Địa điểm: Phòng 3A, nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Comments are closed.