Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Lê Nguyễn Thị Ngọc Lan

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

     

Nghiên cứu sinh: Lê Nguyễn Thị Ngọc Lan, Khóa 18.

Ngành: Quản lý công; mã số: 9 34 04 03.

Đề tài: Tổ chức bộ máy chính quyền địa phương ở đô thị tại tỉnh Bình Phước

Người hướng dẫn: 1. TS. Đào Thị Thanh Thủy;   2. TS. Nguyễn Đăng Quế.

Ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03

Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 02 năm 2024

Địa điểm: Phòng 4B, tầng 4, nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị nghiên cứu sinh cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.