Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Lưu Hải Đăng

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN

     

 Nghiên cứu sinh: Lưu Hải Đăng, sinh ngày 07/6/1990

Đề tài: Đào tạo, bồi dưỡng công chức theo vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước.

     Chuyên ngành: Quản lý công; mã số: 9 34 04 03.

     Người hướng dẫn:   1. PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải;           2.PGS. TS. Võ Kim Sơn.

Thời gian: 14h 30, ngày 28 tháng 9 năm 2022

Địa điểm: Phòng họp 3A, Nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia,

số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.