Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Manivong Bongsouvanh

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Manivong Bongsouvanh

Đề tài: Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức ở tỉnh Savanakhet, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh; 2. PGS.TS. Ngô Thành Can.

Thời gian: 09 giờ 00 ngày 26  tháng 11 năm 2021

Hình thức bảo vệ: Trực tuyến (trên ứng dụng Microsoft Teams). Hội đồng họp tại phòng 3A nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Nghiên cứu sinh bảo vệ tại phòng họp đặt tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Savanakhet (Lào).

Thành phần tham dự:

- Người hướng dẫn và NCS

- Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện theoQuyết định số 2845/QĐ-HCQG ngày 15/10/2021 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia

- Đại diện Ban QLĐT Sau đại học

- NCS chuyên ngành Quản lý công

Comments are closed.