Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Nguyễn Đình Thái

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Đình Thái

Đề tài: Phân cấp quản lý nhà nước giữa trung ương với chính quyền thành phố trực thuộc Trung ương. 

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03.

Người hướng dẫn: 1. PGS. TS.  Hoàng Mai; 2. PGS.TS. Phạm Minh Tuấn.

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 03 tháng 02 năm 2021;

Địa điểm: Phòng họp D, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.