Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Chính

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN

     

 Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hữu Chính

Đề tài: Quan hệ phối hợp giữa quyền hành pháp và quyền tư pháp trong kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam.

       Chuyên ngành: Quản lý công; mã số: 9 34 04 03.

Người hướng dẫn:   1. PGS.TS. Lê Thị Hương;

  1. PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn

Thời gian: 09h 00, ngày 10 tháng 10 năm 2020

Địa điểm: Phòng họp D, Học viện Hành chính Quốc gia,

số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.