Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Nguyễn Phước Nga

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Phước Nga

Đề tài: Chính sách phát triển nguồn nhân lực nữ trong lực lượng Công an nhân dân.

Chuyên ngành: Quản lý công;

Mã số: 9 34 04 03.

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Trương Quốc Chính; 2. PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Hương.

Thời gian: 9 giờ 00 ngày 03 tháng 6 năm 2022.

Địa điểm: Phòng 3B nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Comments are closed.