Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Minh Nguyệt.

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

 

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Minh Nguyệt.

Đề tài: Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam.

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số 9 34 04 03.

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Lê Thanh Hà; 2. TS. Phạm Trường Giang.

Thời gian:  14 giờ  00 ngày  25 tháng 10 năm 2021;

Địa điểm: Phòng 3A, nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.