Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Minh Nguyệt.

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

 

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Minh Nguyệt.

Đề tài: Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam.

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số 9 34 04 03.

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Lê Thanh Hà; 2. TS. Phạm Trường Giang.

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 23 tháng 7 năm 2021;

Địa điểm: Phòng 3A, nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Comments are closed.