Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Minh Trang

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

     

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Minh Trang, khóa 17

Đề tài: Thể chế đạo đức công vụ ở Việt Nam hiện nay.

Người hướng dẫn: 1 PGS.TS Hoàng Mai; 2.PGS.TS. Lê Thị Hương

Ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 01 năm 2024

Địa điểm: Phòng 4B, tầng 4, nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị nghiên cứu sinh cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm

Comments are closed.