Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Giàu

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN

 

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Ngọc Giàu

Đề tài: Thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp Sở tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

Chuyên ngành: Quản lý công; mã số: 9 34 04 03.

Người hướng dẫn:    1. PGS.TS. Nguyễn Trọng Điều

  1. PGS.TS. Ngô Thành Can

Thời gian: 08h 30, ngày 12 tháng 6  năm 2023

Địa điểm: Phòng họp 3A, Nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia

số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.