Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Mai

“Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thanh Mai bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện.

Đề tài: Quản lý nhà nước về xã hội hóa dịch vụ công chứng trên địa bàn các tỉnh Đông Bắc.

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03;

Thời gian: 14 giờ 00, ngày 14 tháng 12 năm 2022;

Địa điểm: Phòng họp 3A, nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời quý vị quan tâm tới dự

Xin trân trọng cảm ơn.

Comments are closed.