Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN

     

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thanh

Đề tài: Thực hiện dân chủ ở xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 8 năm 2023

Địa điểm: Phòng 4B, tầng 4, nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị nghiên cứu sinh cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.