Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Minh

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Minh

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số 9 34 04 03.

Đề tài: Phân cấp quản lý nhà nước cho chính quyền phường tại thành phố Hà Nội.

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải;  2. PGS. TS. Hoàng Mai.

Thời gian:  8 giờ  45 ngày 08  tháng 02  năm 2021;

Địa điểm: Phòng họp B, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.