Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Dương

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐÍNH CHÍNH THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN

 

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Xuân Dương

Đề tài: Thể chế Quản lý nhà nước đối với chất lượng giáo dục đại học tại các trường thuộc Bộ Công an

Ngành: Quản lý công; mã số: 9 34 04 03.

Người hướng dẫn:          1. PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh             2.TS. Bùi Thị Thanh Thúy

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 7 năm 2024

Địa điểm: Phòng 4B, tầng 4, nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Kính mời Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.