Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Outhone CHAOPHALYPHANH

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN

 

                                         ****************     

    Nghiên cứu sinh: Outhone CHAOPHALYPHANH

 Đề tài: Phân cấp quản lý trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức ở     Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

       Chuyên ngành: Quản lý công; mã số: 9 34 04 03.

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Võ Kim Sơn;  TS. Nguyễn Duy Hạnh.      

 Thời gian: 08h 00, ngày 19 tháng 11 năm 2020

Địa điểm: Phòng họp D, Học viện Hành chính Quốc gia,

số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Comments are closed.