Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Phạm Thành Vao

Nghiên cứu sinh: Phạm Thành Vao

Đề tài: Quản lý nhà nước về di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành: Quản lý công; mã số: 9 34 04 03.

Người hướng dẫn:          1. TS. Trịnh Thanh Hà                  2. TS. Nguyễn Hoàng Anh

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 5 năm 2024

Địa điểm: Phòng 4B, tầng 4, nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Kính mời Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.