Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Phạm Thị Hiền Thảo

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Hiền Thảo

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số 9 34 04 03.

Đề tài: Quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam.

Người hướng dẫn: 1. PGS. TS. Trần Văn Giao; 2. TS. Đinh Duy Hòa.

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 14 tháng 01 năm 2022;

Địa điểm: Phòng 3A, nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Comments are closed.