Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Phạm Thị Thu Thủy

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN

     

 Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Thu Thủy

Đề tài: Chính sách tiền lương đối với công chức cấp xã ở Việt Nam

      Chuyên ngành: Quản lý công; mã số: 9 34 04 03.

      Người hướng dẫn:   1. PGS.TS. Lê Chi Mai; 2. TS. Nguyễn Tiến Dĩnh.

Thời gian: 14h 30, ngày 07 tháng 6 năm 2022

Địa điểm: Phòng họp 3A, Nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia,

số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.