Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Phạm Tiến Luật

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Phạm Tiến Luật

Đề tài: Chính quyền đô thị thông minh tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03.

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Võ Kim Sơn; 2. PGS. TS. Bế Trung Anh

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 27 tháng 5 năm 2022.

Địa điểm: Phòng 3A nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Comments are closed.