Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Phạm Văn Nam

“Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức cho nghiên cứu sinh:

Phạm Văn Nam bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện.

Đề tài: Quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Cao Đài trên địa bàn các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ.

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03;

Thời gian: 14 giờ  30, ngày 21  tháng 02 năm 2023;

Địa điểm: Phòng 4A, tầng  4, nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời quý vị quan tâm tới dự.”

Xin trân trọng cảm ơn.

Comments are closed.