Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Phan Thị Bích Thảo

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN

 

Nghiên cứu sinh: Phan Thị Bích Thảo

Đề tài: Quản lý nhà nước đối với dịch vụ công trực tuyến trong các cơ quan hành chính thành phố Hà Nội

Ngành: Quản lý công; mã số: 9 34 04 03.

Người hướng dẫn:          1. PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân                 2.PGS.TS. Vũ Duy Yên

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 5 năm 2024

Địa điểm: Phòng 4B, tầng 4, nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Kính mời Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.