Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Phan Thị Tuyết Minh

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN

     

 Nghiên cứu sinh: Phan Thị Tuyết Minh

Đề tài: Năng lực của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Chuyên ngành: Quản lý công; mã số: 9 34 04 03.

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Võ Kim Sơn; TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy.

Thời gian: 08h 30, ngày 21 tháng 3 năm 2023

Địa điểm: Phòng họp 4A, Nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.