Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Phonesavanh LATSAVONG

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Phonesavanh LATSAVONG

Đề tài: Quản lý nhà nước về bồi dưỡng công chức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03.

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Ngô Thành Can; 2. TS. Phan Văn Hùng.

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 31 tháng 3 năm 2022.

Địa điểm: Phòng 3A nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Comments are closed.