Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Phonmany BOUNKHAM

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Phonmany BOUNKHAM

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số 9 34 04 03.

Đề tài: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước cấp tỉnh của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân; 2. TS. Nguyễn Thị Hà.

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 24  tháng 11 năm 2021

Địa điểm: Phòng 3A nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Comments are closed.