Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Phouvanh SIPHOMTHAVIBOUN

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN

     

 Nghiên cứu sinh: Phouvanh  SIPHOMTHAVIBOUN

Đề tài: Bồi dưỡng cán bộ công an nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

     Chuyên ngành: Quản lý công; mã số: 9 34 04 03.

     Người hướng dẫn:    1. PGS.TS. Triệu Văn Cường;   PGS.TS. Hoàng Mai  

      Thời gian: 08h 30, ngày 15 tháng 10 năm 2021

Địa điểm: Phòng họp 3A, Nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia,

số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.