Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Phùng Thị Linh Khanh

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

                 BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN

  

      Nghiên cứu sinh: Phùng Thị Linh Khanh

      Đề tài: Quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội.

       Chuyên ngành: Quản lý công; mã số: 9 34 04 03.

Người hướng dẫn:  1. PGS.TS. Trương Quốc Chính,      GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển.  

Thời gian: 14h00, ngày 29 tháng 10 năm 2020

Địa điểm: Phòng họp D, Học viện Hành chính Quốc gia,

số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời Quý vị quan tâm đến dự !

Comments are closed.