Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Sinnakhone DOUANGBANDITH

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Sinnakhone DOUANGBANDITH

Đề tài: Chất lượng đội ngũ công chức tại các Ban Tổ chức tỉnh ủy nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Đặng Khắc Ánh; 2. TS. Vũ Thanh Xuân

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 14  tháng 7 năm 2021

Hình thức bảo vệ: Trực tuyến (trên ứng dụng Microsots Teams). Hội đồng họp tại phòng 3A nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Nghiên cứu sinh bảo vệ tại phòng họp đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Lào).

Thành phần tham dự:

- Người hướng dẫn và NCS

- Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện theo Quyết định số 1409/QĐ-HCQG ngày 17/5/2021 của Giám độc Học viện Hành chính Quốc gia

- Đại diện Ban QLĐT Sau đại học

- NCS chuyên ngành Quản lý công

Comments are closed.