Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Tạ Quang Trung

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN

     

Nghiên cứu sinh: Tạ Quang Trung

Đề tài: Quản lý nhà nước thúc đẩy xã hội hoá khoa học công nghệ ở Việt Nam

Ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03

Ngưới hướng dẫn: PGS.TS. Đào Thị Ái Thi

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 02 năm 2024

Địa điểm: Phòng 4B, tầng 4, nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị nghiên cứu sinh cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.