Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Tạ Thị Bích Ngọc

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Tạ Thị Bích Ngọc

Đề tài: Xã hội hóa giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay.

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03.

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Trương Quốc Chính; 2. PGS.TS. Đặng Khắc Ánh.

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 15 tháng 10 năm 2021.

Địa điểm: Phòng 3A, nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Comments are closed.