Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Tạ Thị Liễu

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Tạ Thị Liễu

Đề tài: Động lực làm việc của giảng viên trong các trường đại học công lập ở Việt Nam hiện nay.

Ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03.

Người hướng dẫn: 1. TS. Tạ Quang Tuấn; 2. TS. Hà Quang Ngọc.

Thời gian: 9 giờ 00 ngày 31 tháng 5 năm 2023.

Địa điểm: Phòng họp số 1, tầng 3, Học viện Hành chính Quốc gia, 371 Nguyễn Hoàng Tôn, Hà Nội.

Comments are closed.