Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Tạ Văn Vĩnh

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Tạ Văn Vĩnh.

Đề tài: Hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất theo hướng tích hợp thích ứng biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03.

Người hướng dẫn: 1. TS. Trần Hồng Hà;  2. TS. Đặng Thành Lê.

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 22 tháng 5 năm 2023.

Địa điểm: Phòng họp số 1, tầng 3, Học viện Hành chính Quốc gia, 371 Nguyễn Hoàng Tôn, Hà Nội.

Comments are closed.