Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Thái Xuân Sang

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Thái Xuân Sang

Đề tài: Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước của uỷ ban nhân dân xã, tỉnh Nghệ An.

Ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03

Người hướng dẫn: 1. GS.TSKH. Nguyễn Viết Thâm   2. TS. Nguyễn Thị Hà

Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 12 năm 2023

Địa điểm: Phòng 4B, tầng 4, nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị nghiên cứu sinh cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.