Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Thiều Thị Thu Hương

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Thiều Thị Thu Hương

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số 9 34 04 03.

Đề tài: Quản lý nhà nước đối với tái thiết khu chung cư cũ – nghiên cứu trường hợp thành phố Hà Nội.

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Thị Phượng; 2. TS. Lê Thị Bích Thuận.

Thời gian:  8 giờ 30 ngày 16 tháng 03 năm 2021;

Địa điểm: Phòng họp D, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.