Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Trần Bá Hùng

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ

     

Nghiên cứu sinh: Trần Bá Hùng, Khóa 18.

Ngành: Quản lý công; mã số: 9 34 04 03.

Đề tài: Tham gia của Nhân dân vào hoạt động quản lý nhà nước của chính quyền cấp xã tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu;                 2. TS. Nguyễn Hoàng Anh

Ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 5 năm 2024

Địa điểm: Phòng 4B, tầng 4, nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị nghiên cứu sinh cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.