Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Trần Thu Trang

“Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức cho nghiên cứu sinh:  Trần Thu Trang bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện.

Đề tài: Xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh ở Việt Nam.

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03;

Thời gian: 08 giờ  30, ngày 13  tháng 12 năm 2022;

Địa điểm: Phòng họp 3A, nhà G,  Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời quý vị quan tâm tới dự

Xin trân trọng cảm ơn.

Comments are closed.