Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Trương Thị Quỳnh Hoa

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Trương Thị Quỳnh Hoa

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số 9 34 04 03

Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý cấp sở ở Việt Nam hiện nay

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Đặng Khắc Ánh; 2. PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn

Thời gian:  14 giờ 30 ngày 07  tháng 6 năm 2021

Địa điểm: Phòng 3A, nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!             

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.