Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Vũ Thị Hương Thảo

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Vũ Thị Hương Thảo

Đề tài: Văn hóa trách nhiệm của công chức hành chính trong thực thi công vụ ở Việt Nam hiện nay.

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03.

Người hướng dẫn: 1. GS.TS.  Nguyễn Hữu Khiển; 2. PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc. 

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 26 tháng 02 năm 2022.

Địa điểm: Phòng họp B nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

     

Comments are closed.