Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Thái Thị Minh Phụng

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Thái Thị Minh Phụng

Đề tài: Chính sách phát triển kinh tế bền vững đối với dân tộc thiểu số trên địa bàn Tây Nguyên

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển;  2. TS. Nguyễn Đăng Quế

Thời gian: 15 giờ 00 ngày 16  tháng 7 năm 2021

Địa điểm: Phòng họp D tầng 4 nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.