Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2015

scan0021

 

Danh sách đính kèm:

TT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Ghi chú
1 Cao Thị Lan Anh Nữ 08/8/1982
2 Nghiêm Xuân Dũng Nam 05/7/1987
3 Nguyễn Tuấn Dương Nam 31/3/1990
4 Nguyễn Thị Quỳnh Giang Nữ 18/11/1983
5 Phan Thị Cẩm Giang Nữ 30/11/1987
6 Nguyễn Thị Ngọc Giàu Nữ 08/4/1984
7 Lê Thanh Hà Nữ 18/01/1976
8 Lâm Đình Tuấn Hải Nam 05/01/1973
9 Đinh Thị Như Hoa Nữ 13/8/1983
10 Bùi Thị Thu Hương Nữ 15/02/1977
11 Vũ Thị Giáng Hương Nữ 17/9/1979
12 Trần Thị Vành Khuyên Nữ 20/4/1987 Đề án 911
13 Ngô Thị Diệp Lan Nữ 10/7/1979
14 Phạm Tiến Luật Nam 22/9/1984
15 Nguyễn Thị Thanh Mai Nữ 14/10/1988
16 Trần Thị Xuân Mai Nữ 06/01/1969
17 Phạm Thị Tuyết Minh Nữ 06/6/1983
18 Hà Trọng Nghĩa Nam 10/6/1985
19 Outhone Chaophaliphanh Nam 31/3/1977 Quốc tịch Lào
20 Phonethachit Southivong Nam 12/8/1978 Quốc tịch Lào
21 Phunxay Phonemixay Nam 02/3/1979 Quốc tịch Lào
22 Lương Thị Quyên Nữ 26/4/1976
23 Thái Xuân Sang Nam 31/01/1975
24 Nguyễn Thanh Sơn Nam 26/11/1970
25 Nguyễn Quang Sơn Nam 13/3/1966
26 Nguyễn Thế Thái Nam 10/10/1984
27 Phan Thị Bích Thảo Nữ 30/6/1984
28 Hà Thị Thoa Nữ 31/8/1972
29 Hoàng Nhất Thống Nam 08/5/1976
30 Phạm Hoàng Tinh Nam 26/6/1973
31 Bùi Thu Trang Nữ 14/8/1983
32 Ngô Hà Trung Nam 20/6/1986
33 Nguyễn Anh Tú Nam 18/6/1974
34 Hoàng Anh Tuấn Nam 30/6/1974
35 Đỗ Anh Tuấn Nam 19/9/1982
36 Nguyễn Văn Viên Nam 02/6/1982
37 Đỗ Hoàng Vương Nam 25/5/1987
38 Nguyễn Thị Thanh Yến Nữ 27/5/1976

(Danh sách gồm 38 thí sinh)

Comments are closed.