Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Đặng Thị Minh

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

Trân trọng thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh:  Đặng Thị Minh

Đề tài: Chính sách phát triển trường đại học tư thục ở Việt Nam

Chuyên ngành: Quản lý hành chính công                   Mã số: 62 34 82 01

Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Chu Hồng Thanh                      2. PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết

Thời gian: 16h30, Thú ba, ngày 10 / 2 /2015

Địa điểm: Phòng họp D, tầng 4, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mong các Quý vị quan tâm tới dự !

Comments are closed.