Thông báo Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp tháng 7 năm 2015

FILE đính kèm Thông báo lễ bế giảng và trao bằng

 

THÔNG BÁO

Về Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp

Tiến sĩ Quản lý Hành chính công,

Thạc sĩ  Quản lý công  và Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng

 

         Học viện Hành chính Quốc gia trân trọng thông báo tới các tân Tiến sĩ Quản lý Hành chính công, tân Thạc sĩ Quản lý công và tân Thạc sĩ Tài chính-Ngân hàng tốt nghiệp năm 2014, năm 2015 về Lễ bế giảng và  trao bằng tốt nghiệp như sau:

  • Thời gian: 8h30, thứ bảy, ngày 18 tháng 7 năm 2015
  • Địa điểm: Hội trường lớn tầng 2, Học viện Hành chính Quốc gia

Số 77 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Trân trọng thông báo./.

Comments are closed.