Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022

1. Thông báo tuyển sinh:

https://drive.google.com/file/d/12XM9WJ14jQMXg9kbtJtwQNyFGjtMb5gb/view?usp=sharing

2. Mẫu Sơ yếu lý lịch, Phiếu đăng ký dự tuyển, Phiếu đăng ký bổ sung kiến thức:

https://drive.google.com/drive/folders/182fEnWHrtN48sdUoJyfGDBgJ8IJzG-rS?usp=sharing

3. Danh mục ngành và chương trình Bổ sung kiến thức:

https://drive.google.com/drive/folders/1gre8IQKShqCZJh4uumKZ1L9_45aH0kN_?usp=sharing

 

 

Comments are closed.