THÔNG BÁO: Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2022

1. Thong bao tuyen sinh tien si dot 1 nam 2022

2. Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ: https://drive.google.com/drive/folders/1tWclfjqH6nymsKlpBtn8rnNKSQamnj4g?usp=sharing

3.  Danh mục ngành thạc sĩ được dự tuyển
đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Quản lý công và Chương trình bổ sung kiến thức: https://drive.google.com/drive/folders/1ztbQHjf4pp2cl-Bw6q1znADj3NIasu2p?usp=sharing

4. Biểu mẫu tuyển sinh:

– Mẫu Bài luận

– Mẫu Cam kết

– Mẫu Công văn cử đi dự tuyển

– Mẫu Phiếu đăng kí dự tuyển

– Mẫu Sơ yếu lí lịch và Lí lịch khoa học

– Mẫu Thư giới thiệu

– Mẫu Trang bìa tập công trinh

– Mẫu văn bản đồng ý của đồng tác giả

Comments are closed.